30.08.2014

Czytaliście pierwszy tom "Skazańca"? Być może Wasze nazwisko pojawi się w kolejnej części!


Moi drodzy,

jakiś czas temu blog Moje książki stał się patronem medialnym pierwszego tomu powieści "Skazaniec" autorstwa Krzysztofa Spadło. Niezmiernie mnie cieszy, że książka spotkała się z tak ciepłym przyjęciem ze strony czytelników i że powoli zbliża się premiera kolejnej części. Właśnie z tym drugim tomem wiąże się ciekawa informacja, jaką pragnę się z Wami podzielić. 

Wydawnictwo Zielona Litera wspólnie z Krzysztofem Spadło ogłosili konkurs na streszczenie pierwszego tomu. Wybrana praca, wraz z nazwiskiem jej autora, pojawi się na początku drugiego tomu powieści. Szczegóły konkursu znajdziecie poniżej. Już teraz zachęcam do brania udziału i mocno trzymam za Was kciuki :-)


REGULAMIN KONKURSU NA STRESZCZENIE z dnia 11.08.2014.
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Konkurs na streszczenie” pierwszego tomu
książki “Skazaniec” – Na pohybel całemu światu, autorstwa Krzysztofa Spadło.
2. Organizatorem „Konkursu na streszczenie” książki “Skazaniec” tom pierwszy – Na pohybel całemu światu jest Zielona Litera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Konopna 14 A, 04-707 Warszawa, NIP 9522128293, Regon 147091448 zwana dalej “Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dalej zwanym “Regulaminem”.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zielonalitera.pl
§2
Cel konkursu i terminarz
1. Celem konkursu jest napisanie streszczenia tomu pierwszego – Na pohybel całemu światu serii “Skazaniec”. Ma ono zawierać około 2000-2500 znaków. Forma dowolna. Dopuszcza się aby w streszczeniu był zawarty cytat lub cytaty z tomu pierwszego.
2. Konkurs trwa od 11.08.2014 do 10.09.2014
3. Prace należy nadsyłać na adres krzysztof.spadlo@skazaniec.com
§3
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Każdy Uczestnik może przysłać dowolną ilość prac w terminie wskazanym w §2 pkt.2 na adres poczty elektronicznej z §2 pkt 3.
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§4
Nagrody
1. Najlepsze streszczenie wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika zostanie umieszczone w tomie drugim serii “Skazaniec”. Zwycięzca otrzyma książkę, tom drugi “Skazaniec” wraz z dedykacją autora natychmiast po jej wydaniu w wersji drukowanej.
§5
Finał i rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.09.2014 roku.
2. Oceny nadesłanych prac dokona autor – Krzysztof Spadło.
3. Uczestnik, który napisze najlepsze streszczenie zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektoniczną oraz jego imię i nazwisko zostanie ogłoszone na stronach: zielonalitera.pl, skazaniec.com, oraz na profilu Facebook.
§6
Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych streszczeń (także tych nienagrodzonych) w i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
3. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie, w tym finansowe, z tytułu wykorzystania jego pracy, w części lub w całości, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
§7
Postępowanie reklamacyjne
1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy wyboru nagrodzonej pracy, który to wybór stanowi wyraz subiektywnej oceny autora książki „Skazaniec” – Krzysztofa Spadło.

źródło: http://zielonalitera.pl/konkurs-streszczenie-drugim-tomie-skazanca/

6 komentarzy:

 1. Szkoda, że nie czytałam części pierwszej powieści. Gratuluję patronatu, nie miałam wcześniej pojęcia:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Pomysł genialny, pewnie znajdzie się kilku śmiałków, którzy pokuszą się o to streszczenie. Trzymam za nich kciuki!
  :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo ciekawe, tylko jeszcze nie sięgnęłam po skazańca, a szkoda.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ciekawy pomysł. Miałam okazję przeczytać dzięki uprzejmości autora oraz napisać recenzję. W napięciu oczekuję na II cześć. Znasz już może datę premiery?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Słyszałam że będzie miała miejsce w październiku, trzymam kciuki by się udało :-)

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...